Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun. Uppgifter om Öppen Hälso- & Sjukvård i Norrtälje. Ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) gav 2020-03-23 förbundsdirektören i uppdrag att bevaka och fatta beslut om att vid behov tillfälligt justera villkor inom KSON:s hälso-, sjukvård och omsorg, som också är följsamma till Region Stockholm, med anledning av covid-19 (dnr: 2020-127-009).

Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, som i sin tur ägs till lika delar av … 1. Gratis årsredovisning. Renhållningsverksamhetens överskott på 2 000 tkr avsätts för avslut-nings- och återställning av deponier. Trots detta så hotas sjukvården och omsorgen, och den sammanhålla vårdmodellen, av det moderatledda styrets nedskärningar. AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Medlemmarna styr förbundet genom … Vidare regleras KSON ansvarar för primärvården och delar av Norrtäljebornas specialiserade vård. Start / Kommun & politik / Organisation och styrning / Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje / Vad är ett kommunalförbund? Politiken är tyst för enligt dem ligger allt ansvar på KSON. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten TioHundra AB bedriver verksamhet inom Hälsa, Sjukvård och Omsorg. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en myndighet skapad av Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att hålla rapporteringsanvisningen uppdaterad med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kap 7 i ”Förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdscentral”. Kommunikation och information Använd ett konto För att utnyttja denna funktion behöver du logga in på ditt konto, eller utan kostnad skapa ett genom att registrera dig. Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som skapar en bättre hälsa, vård och omsorg genom det gemensamma kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra.

Här hittar du våra lokala föreskrifter som gäller för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Vägbeskrivning Visa större karta Kommunalförbundet Sjukvård Och Omsorg i Norrtälje har 3 andra verksamheter i Sverige. Unik samverkan med Norrtäljemodellen. Organisationsnummer: 222000-1891.