När man inte har sitt sparande i en ISK eller något annat med ordet pension eller försäkring i brukar det vara något som heter depå. Över tio år ger en vanlig Sverigefond eller snittaktien på börsen, ca 15-20% mer i handen om du har aktierna/fonderna på ISK än på vanlig depå. ”Om jag köper aktier eller fonder för att ha i många tiotals år framöver, är då ISK bättre än vanlig depå?” Det enkla svaret är: ISK ger lägst skatt. När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en ny värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto. Eftersom fonder och aktier inte kan förvaras på ett vanligt lönekonto eller sparkonto behöver du ett av följande: . Tänk på att! Nu är frågan vad som är bäst, ISK eller fondkonto?

Ett av syftena med ISK är att stimulera privatpersoners sparande och investeringar i aktier.

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

Vilka fonder och värdepapper går att handla i ISK?

Investeringssparkonto eller ISK som det brukar förkortas infördes 2012. ISK, KF eller vanlig depå – välja?

Om du skall spara och investera privat så tycker vi att man skall välja ett ISK eller en vanlig depå. När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en ny värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto. Beroende på typ av skal som du lägger fonder (eller aktier) i vari­erar skatten. Exakt samma sparande på ISK eller KF-konto skulle istället ha gett 174 000 kr. ISK är enkelt uttryckt det konto där aktier, fonder eller andra värdepapper som du sparar i placeras. Över många år då? Om man planerar att göra bra investeringar så är ISK att föredra medans det är billigare med vanlig depå om man gör dåliga investeringar.

Med ett ISK eller KF skattar du (30 % * 1,49 %) * 11000 = 49 kronor. Vissa ska absolut vara på ISK.

Du har bestämt dig för att investera i värdepapper eller fonder. På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 1,25 %) * 107 000 kr = 401 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2020 gäller 1,27% i avkastning. Om du skall spara och investera privat så tycker vi att man skall välja ett ISK eller en vanlig depå.

Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär. Värdepapperstjänst ISK . Jo, vanlig depå, kapitalförsäkring och inve­steringssparkonto (ISK). Nuvarande skatt för ISK och KF är 1,49 %. Ett investeringssparkonto (ISK) En kapitalförsäkring (KF) En värdepappersdepå (kallas ofta aktiekonto, fondkonto eller liknande)