Brf Skytten 3 ... Det är viktigt att sortera bort sopor som kan vara farliga som batterier, lampor, färg, lysrör som kan innehålla farliga ämnen som hamnar i marken och i vatten annars. Mariatorget Välkomstpaket Trivsel- och ordningsregler . Boende i föreningarna Brf Surtsö och Brf Odde ska sortera och slänga sina sopor vid de gröna, vita och röda markeringarna på nedanstående kartan. Föreningen betalar för varje kg sopor som slängs i de gröna kärlen och om alla sorterar effektivt behöver föreningen inte höja olika hyror och avgifter i samma takt. Inga sopor får ställas på golven. En separat del av sophuset disponeras av föreningens hyresgäster. Sopor & Avfall Föreningens medlemmar har tillgång till två soputrymmen, ett soprum på Mauritz Stillers väg och ett sophus på Edvin Adolphons väg. Om vi alla hjälps åt att sortera rätt kan . I annat fall kan vi påföras extra avgifter. I källsorteringsrummen kan du förutom hushållsavfall och matavfall även lämna tidningar, förpackningar av glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och mindre elavfall, ljuskällor och småbatterier. På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Styrelsen kommer vara tvingad att stänga soprummet om detta inte förbättras. Kärlen är endast till för medlemmar/boende i Brf Tor . locken till kärlen stängas helt och hålla fåglar borta. Hushållsavfall och restavfall skall läggas i molokerna utanför husen. I det andra rummet kan du lämna batterier och elavfall samt målarfärg och kemikalier i för ändamålet avsedda lådor. Fortsättningsvis får endast sopor till brännbart slängas i tvättstugan. På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Våra sopor ska källsorteras. Läs mer om detta längre ner på sidan. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). I postlåderummet finns nu tre lådor för el, glödlampor och mindre el-skrot. Styrelsen Brf Tor i maj 2017 . Sortera sopor. Hushålls sopor får ej slängas in i miljöstugan, ej lämnas utanför respektive sopbehållare, ej lämnas utanför portarna eller lägenhetsdörren. Sidan 1(6) VÄLKOMMEN TILL ER NYA ... Sortera förpackningar och andra återvinningsbara sopor. Vår förening är ansvarig för att alla sopor sorteras på rätt sätt och i rätt behållare. Glas, papper, tidningar och förpackningar tas … På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Nya lådor för el, batterier och glödlampor. Och inte minst håller vi nere KOSTNADEN för renhållning som alla betalar via MÅNADSAVGIFTEN. ... Brf Knoppen 3:s styrelse from juni 2019. Styrelsen har tagit kontakt med kommun om att börja sortera matavfall och kommer ta reda på vilka kostnader det medför och fundera på hur detta skall gå till väga. På Engelbrektsvägen har vi nu en återvinningsstation där du i ena rummet kan sortera ditt avfall i kärl för plast, metall, glas och pappersförpackningar. BRF Lärjedalen är omgiven av vacker natur, härliga promenadstråk och massor med lekplatser för de små. Brf. 2. Ligger soporna utanför behållarna samlas råttor och fåglar vid dessa. Att sortera matavfall är frivilligt men målet är givetvis att alla i föreningen väljer att göra detta och att vi därmed kan minska kostnaden för avfallshanteringen. Det är viktigt att alla som bor i Brf Surtsö sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför höga kostnader för föreningen. Vi har två källsorteringsrum: Årgångsgatan 9 och Ekfatsgatan 8. Det blir alltså inte så mycket över när man väl sorterat vilket är en väldig fördel. Styrelsen kommer vara tvingad att stänga soprummet om detta inte förbättras. Kattsand, säger Nacka kommun, är restavfall och slängs i soppåsen som i sin tur får läggas i Molokerna utanför husen. Anväd dem gärna - sånt skräp får inte hamna ibland grovsopor eller hushållsavfall. Alla uppmanas att sortera sina matrester, tre kärl för matavfall finns på Mauritz Stillers väg och tre stycken i sophuset på Edvin Adolpshons väg. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).