I Vintergatan finns det cirka 200 miljarder stjärnor. Vintergatan är ungefär 100 000 ljusår i diameter, beroende lite på var man anser att dess yttre gränser går. Nattetid ser vi några tusen stjärnor, och klara nätter kan man se ett lysande band av stjärnor på himlen. Hur många planeter finns det i Vintergatan? Än finns det inget svar på det, eftersom vi inte ens vet hur många solsystem det finns. Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Hur många månar finns det i Vintergatan. Vi har samlat många år … Vi har samlat många år av … Hur många planeter finns i vintergatan? Forskarna antar dock att de allra flesta stjärnor är omgivna av planeter på samma sätt som i vårt solsystem. Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. Precis som med antalet stjärnor i Vintergatan är det oklart hur många planeter det finns i vår galax. [2] Det ses som troligt att det i Vintergatans centrum finns ett supermassivt svart hål kring vilket galaxen roterar. Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Om du aldrig haft ångest över hur många stjärnor det finns i rymden så kan jag hjälpa dig. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ska bara hämta miniräknaren och sanden. Vintergatan är nämligen formad som en stor tallrik, och vi befinner oss mellan tallrikens mitt och kanten, vilket gör att vi kan se övriga stjärnor i galaxen. [2] En av stjärnorna är solen, som befinner sig närmare periferin, ungefär 28 000 ljusår från centrum. Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. För det första innehåller enbart Vintergatan hundratals miljarder stjärnor som skulle kunna ha planeter runt sig och därmed utgöra solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. n e = hur många planeter av samma typ som jorden det finns i genomsnitt i ett planetsystem. – De har tittat specifikt på mer solliknande stjärnor, och sådana finns åtminstone ett par tiotal miljarder av i Vintergatan. Det här är extremt svårt att ens bedöma med någotsånär rimlig precision.