LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Staten ger bidrag till trafiken dit från Stockholm om det inte finns något annat sätt via tåg eller en annan flygplats att ta sig från centrala Stockholm till kommunhuvudorter på högst fyra timmar. Lista över flygplatser i Sverige. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Hoppa till ... Själva trafiken går i många fall också med underskott.