Sök på smhi.se När autoslutförarlistan är tillgänglig används upp och ner pilar för att se val och enter för att välja. Precis som för alla andra månader är det Tarfala på drygt 1 100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet. Våra rekordtabeller för högsta vindhastighet sträcker sig inte längre tillbaka än år 1951. Lägsta lufttrycket (vid havsnivå) 938,4 millibar/hektopascal i Härnösand 6 december 1895. Högsta byvindhastighet i mars vid fjällstationer. Fyren står i sin tur cirka 55 meter över havsytan. Det högsta värde som finns dokumenterat i vindregistreringarna är 35 m/s. Detta kan ha bidragit till en förstärkt vindhastighet jämfört med omgivningen. Pekskärmsanvändare utforskar via pekning eller svepgester. Högsta vindhastighet. En … Anm: På Kebnekaises topp brukar lufttrycket vara runt 800 millibar. De högsta byvindhastigheterna i fjällen i mars månad är avgjort blygsammare än under vintermånaderna. Vindmätaren på Hanö var placerad i fyrtornet 17-18 meter över marken. 34 … Orsaken är att de första generationerna av vindmätare ofta kraftigt överskattade vindhastigheten. Högsta lufttrycket 1063,7 millibar/hektopascal i Kalmar och Visby 7 januari 1907.