Stockholms dricksvatten är mjukt, 4-6º dH. Vattnet klassas som hårt, medelhårt eller mjukt beroende på hur mycket kalciumoxid (en typ av salt) det innehåller. Och hur ser det ut i Sverige – dricker vi hårt vatten? Vad innebär hårt och mjukt vatten? Det tillgängliga kalcium för människokroppen tillförs huvudsakligen från mjölk och dess biprodukter (smör, ost ...), och från många andra livsmedel som t.ex. Stockholm har mjukt vatten på 4–6. Hårt eller mjukt vatten. Områden med medelhårt vatten. De vanligaste föroreningarna är nedbrytningsprodukter från växtdelar (humus), lera och grus, avfallsprodukter från samhället (t ex olika växtbekämpningsmedel), sjukdomsalstrande bakterier och virus. Höörs kommun. Vattnet kallas hårt om det innehåller mycket kalcium eller magnesium. Hårdhet är ett mått som redovisar vattnets innehåll av kalcium och magnesium. - Mjukt vatten: 0-6 dH - Medelhårt vatten: 7-13 dH - Hårt vatten: 14-20 dH Det vatten som rinner i Skånes största tätorter Malmö, Lund och Helsingborg är däremot mjukt, vilket beror på att vattendistributionen till stor del sköts med att vatten tas från Bolmentunneln eller avhärdas som vid Vombsjön. På paketet anges hur mycket tvättmedel som behövs beroende på hur hårt vattnet är där du bor. Gotland och Öland har riktigt hårt kalkrikt vatten och ligger ofta mellan 8 och 18. Hälsofördelarna kan också variera beroende på mängden närvarande mineraler. Vatten kan vara hårt eller mjukt. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. platser. Göteborgs dricksvatten är mjukt, Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Det är bra att känna till vattnets hårdhet när du ska tvätta eller diska. Ditt vatten har olika egenskaper beroende på om det är mjukt eller hårt. Hårdheten mäts i tyska grader (dH), där 1–6 dH klassas som mjukt vatten, 6–10 är medelmjukt vatten och 10‑21 är hårt vatten. Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80 % av Sverige har mjukt vatten. Använd gärna miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel. Mål- och maxvärden samt provresultat se bilagor: Utvidgad kontroll 11 mars 2020. Tjörnarps och Norra Rörums vatten är medelhårt och har en hårdhet på 7°dH. Startsida » Bygga, bo & miljö » Vatten och Avlopp » Hårt eller mjukt vatten. Hårt eller mjukt vatten Vatten kan vara hårt eller mjukt. I förteckningen nedan framgår hårdhetsgraden på vattnet där du bor. Det är när kalk bildas som hårt vatten blir ett problem, eftersom det bildar avlagringar. Hårt eller mjukt vatten. Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Mjukt. frukt och grönsaker, torkade baljväxter, choklad, fet fisk och skaldjur, och fullkornsbröd. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Hörby kommun. Korrosion (rost) kan även göra att vissa kranar löser ut förhöjda halter av metaller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och vatten med låg halt kallas mjukt vatten. Dosera enligt mjukt vatten på förpackningen. Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Hårt eller mjukt vatten. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten innebär att du inte behöver använda så mycket tvätt- och diskmedel för att det ska löddra och rengöra bra. Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Vattnet från Hörby vattenverk är hårt och har en hårdhetsgrad på 11°dH. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du inte överdoserar i onödan. Tittar man på ett tvättmedelspaket står det ofta att man ska ta mer tvättmedel om vattnet är hårt, det beror på att tvättmedel löddrar sämre ju hårdare vattnet är. För att få friskt vatten kan det vara bra att låta vattnet stå och spola en liten stund. Ett mjukt vatten innebär att du inte behöver använda så mycket tvätt- och diskmedel för att det ska löddra och rengöra bra. Det kommunala vattnet i Tullinge är medelhårt när vattnet tas från Tullinges Vattenverk, annars är det mjukt.. Regnvatten är mjukt, medan vatten i en egen brunn ofta är hårdare, oftast beroende på högre kalkhalt. I Borlänge är vattnet medelhårt, ca 7,5-8,0°dH (tyska grader) eller ca 50-55mg kalcium/l vatten och pH-värdet är ca 8. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Dosera efter hur hårt ditt vatten är. Vi rekommenderar att du som bor i Västerås tätort, Skultuna, Tortuna, Kärsta, Ändesta och Orresta doserar för mjukt vatten. Vattnets hårdhet är mätningen av att bestämma om vatten är hårt eller mjukt. Vatten med högre salthalt kallas för saltlag medan vatten med lägre kallas bräckt vatten eller sötvatten, om det har riktigt låg salthalt (under ca 0,05%). I Borlänge är vattnet medelhårt, ca 7,5-8,0°dH (tyska grader) eller ca 50-55mg kalcium/l vatten och pH-värdet är ca 8.