Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. Om du k ommer med bil finns avgiftsbelagd parkering vid Gibraltargatan. All verksamhet fortlöper, men undervisning och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker tills vidare på distans. Alla fysiska konferenser, möten och besök ställs nu om till digitalt format eller ställs in helt. Du tar dig enklast till Chalmers med spårvagnarna 6, 7, 8, 10, 1 3 och bussarna 16, 55, 58, 753. Kliv av på hållplatsen Chalmers.